Albert Ramdin ICS webinar

ICS Webinar on Investments in Suriname | StarNieuws Article

The Indo-Caribbean Society webinar on “Investment Opportunities in the Republic of Suriname: Incentives and Promotions” has been mentioned StarNieuws, a leading newspaper in Suriname. ICS conducted the webinar on 27th…

ICS Webinar on Investments in Suriname | StarNieuws Article

The Indo-Caribbean Society webinar on “Investment Opportunities in the Republic of Suriname: Incentives and Promotions” has been mentioned StarNieuws, a leading newspaper in Suriname. ICS conducted the webinar on 27th…
Albert Ramdin ICS webinar

ICS Webinar on Investments in Suriname | StarNieuws Article

News & Events
0
Albert Ramdin ICS webinar
The Indo-Caribbean Society webinar on “Investment Opportunities in the Republic of Suriname: Incentives and Promotions” has been mentioned StarNieuws, a leading newspaper in Suriname. ICS conducted the webinar on 27th August 2021. The news article is attached below. Webinar voor buitenlandse investeerders achter de rug 03 Sep, 08:32 Ongeveer 60…

Documentaries of West INDIANS searching for their roots

Culturals
0
Shundell-Prasad
Documentaries of West INDIANS searching for their roots There was so much interest in the topic of tracing one’s ancestry in our last three ZOOM public meetings that the host, the Indo-Caribbean Cultural Centre (ICC), decided to do another sequel last Sunday (2/5/21). This topic falls squarely in the field…

ICS Webinar on Investments in Suriname | StarNieuws Article

The Indo-Caribbean Society webinar on “Investment Opportunities in the Republic of Suriname: Incentives and Promotions” has been mentioned StarNieuws, a leading newspaper in Suriname. ICS conducted the webinar on 27th August 2021. The news article is attached below.

Webinar voor buitenlandse investeerders achter de rug

03 Sep, 08:32

Ongeveer 60 investeerders uit India, Guyana, Trinidad & Tobago, Jamaica en de Verenigde Staten van Amerika, hebben afgelopen week deelgenomen aan een webinar van de Indo-Caribbean Society (ICS). Het doel van de meeting was om potentiële buitenlandse investeerders aan te trekken voor Suriname. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking noemde de mijnbouwsector, agro-cultuur, toerisme, veeteelt en garnalen export als investeringsmogelijkheden

De webinar was ook om de deelnemers kennis te laten maken met de cultuur, leefgemeenschap en het investeringsklimaat in Suriname. Ramdin zei dat Suriname een regering heeft die ondersteunend is naar de gemeenschap toe en streeft naar herstel van de economie en duurzame groei. Hij gaf aan dat de manier van zaken doen in Suriname onderhevig is aan een transformatie en dat er gewerkt wordt aan een investeringswet die voordelen zal bieden aan de buitenlandse investeerders.

De buitenlandse investeringen zijn van belang aangezien zij een impact kunnen hebben op de verbetering van de economie van Suriname, doordat er naast kapitaal ook overdracht plaatsvindt van technologie en expertise alsook de creatie van werkgelegenheid voor de gemeenschap, gaf Ramdin aan. “Naast de traditionele sectoren zijn er grote kansen in de infrastructuur, energie, olie en gassen en ICT”, stelde hij.

“We zullen onze capaciteit in termen van kwantiteit en kwaliteit moeten opbouwen om investeerders aan te trekken. Het is van groot belang dat het Surinaams bedrijfsleven openstaat voor deze nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Men moet ‘willing’ zijn om risico’s te nemen en innovatief bezig te zijn. De overheid kan dit proces alleen faciliteren. De overheid moet geen ondernemer spelen. Hierbij is van belang dat nationale investeerders gelijk worden behandeld als internationale investeerders”, zei Ramdin.

De ICS werd in 2018 opgericht met de visie en missie om culturele en economische belangen tussen burgers van India en het Caribisch gebied te verenigen en te bevorderen door gezamenlijke acties tussen mensen, culturele organisaties en bedrijven te bevorderen. De organisatie is geïnitieerd door een groep geïnteresseerden van Texila American University, India en het Caribisch gebied, voornamelijk uit Guyana, Jamaica, Trinidad en Tobago en Suriname, licht de Communicatie Dienst Suriname toe.

For those of you who are English speakers, the English translation is posted below.

About 60 investors from India, Guyana, Trinidad & Tobago, Jamaica, and the United States of America attended a webinar hosted by the Indo-Caribbean Society (ICS) last week. The purpose of the meeting was to attract potential foreign investors to Suriname. Minister Albert Ramdin of Foreign Affairs, International Business, and International Cooperation mentioned the mining sector, agriculture, tourism, livestock, and shrimp exports as investment opportunities.

The webinar also introduced the participants to the culture, community, and investment climate in Suriname. Ramdin said Suriname has a government supporting the community and strives for economic recovery and sustainable growth. He indicated that the way of doing business in Suriname is undergoing a transformation and that an investment law is being worked on that will benefit foreign investors.

The foreign investments are significant as they can have an impact on improving Suriname’s economy by transferring technology and expertise in addition to capital and creating employment opportunities for the community, Ramdin said. “In addition to the traditional sectors, there are great opportunities in infrastructure, energy, oil and gases, and ICT,” he said.

“We will have to build our capacity in terms of quantity and quality to attract investors. It is of great importance that the Surinamese business community is open to these new developments and possibilities. One has to be ‘willing to take risks and be innovative. The government can only facilitate this process. The government should not play an entrepreneur. It is important that national investors are treated equally as international investors,” said Ramdin.

The ICS was established in 2018 with the vision and mission to unite and advance cultural and economic interests among citizens of India and the Caribbean by promoting joint actions between people, cultural organizations, and businesses. The organization was initiated by a group of interested parties from Texila American University, India, and the Caribbean, mainly from Guyana, Jamaica, Trinidad & Tobago, and Suriname, explains the Suriname Communication Service.

Documentaries of West INDIANS searching for their roots

Documentaries of West INDIANS searching for their roots

There was so much interest in the topic of tracing one’s ancestry in our last three ZOOM public meetings that the host, the Indo-Caribbean Cultural Centre (ICC), decided to do another sequel last Sunday (2/5/21).

This topic falls squarely in the field of research and study called genealogy, which is mainly about tracing and finding one’s great grand-parents and ancestors. Who were they? Where did the live? What did they look like? Why did they leave India?

Shundells-film-poster

Can I meet my distant relatives? How do I begin to search for my family? How and where do I start searching? What information and documents do I need? How do I start building a family tree that will take me back through time? How do I begin digging up my family’s history?

SEE the edited video recording of the ICC ZOOM Public Meeting. The Chairperson was Janine Gilharry of Belize and the Moderator was Bindu Deokinath Maharaj of Trinidad.

ICC Facebook page:

https://www.facebook.com/315378561810621/videos/390956518637814

TOPIC:

PART 4: How to find your ancestral family in India –

Documentaries of West INDIANS returning to their roots

PRESENTERS:

RAMESH RAMCHARAN (Trinidad) – accountant and auditor; producer of two documentary films and author of a book on his family’s ancestry

Ramesh-Ramcharan
Photo: RAMESH RAMCHARAN

SHUNDELL PRASAD (Guyana/USA) – American movie director and television producer; graduate of New York University’s Prestigious Tisch School of the Arts

BHAGWAN GANGARAM PANDAY (Suriname) – entrepreneur, cultural activist and member of the largest Indian family in Suriname

Gangaram-Panday
Photo: BHAGWAN GANGARAM PANDAY

Original Source: https://indo-caribbean.com/documentaries-of-west-indians-searching-for-their-roots/

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups
Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups

Project Example 1 – Magazine

Mockups

Project Example 1 – Square Book

Mockups

Project Example 1 – Notebook

Mockups
Project Example 1 – Magazine
Project Example 1 – Square Book
Project Example 1 – Notebook
Project Example 1 – Paper Pouch
Project Example 1 – Cards
Project Example 2 – Illustrations
Project Example 2 – Nature
Project Example 2 – Business
Project Example 3 – Illustrations
Project Example 3 – Business

I just think is versatile enough. As always, there are better and worst, but I feel satisfied with the product. they are giving what you see in the demo and is a great solution for websites. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vehicula aliquam eros a tempus. Aenean sodales dictum augue, in faucibus nisi sollicitudin eu. Quisque et urna lacus, quis aliquam purus. Nulla semper arcu vel diam auctor condimentum.

John Smith

developer NASA

Great theme. It’s the second I have bought from you & I am very impressed.. I have bought a lot of themes but only ever given two 5 star ratings, both for your items. Your work is the best on themeforest – cheers!!

Samantha Green

buyer

Like the theme design. But the biggest thanks for user support. This is a very important, if not the most important indicator. We will recommend!

Rob Smith

designer

I just think is versatile enough. As always, there are better and worst, but I feel satisfied with the product. they are giving what you see in the demo and is a great solution for websites. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vehicula aliquam eros a tempus. Aenean sodales dictum augue, in faucibus nisi sollicitudin eu. Quisque et urna lacus, quis aliquam purus. Nulla semper arcu vel diam auctor condimentum.

John Smith

developer NASA

Great theme. It’s the second I have bought from you & I am very impressed.. I have bought a lot of themes but only ever given two 5 star ratings, both for your items. Your work is the best on themeforest – cheers!!

Samantha Green

buyer

Like the theme design. But the biggest thanks for user support. This is a very important, if not the most important indicator. We will recommend!

Rob Smith

designer

I just think is versatile enough. As always, there are better and worst, but I feel satisfied with the product. they are giving what you see in the demo and is a great solution for websites. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vehicula aliquam eros a tempus. Aenean sodales dictum augue, in faucibus nisi sollicitudin eu. Quisque et urna lacus, quis aliquam purus. Nulla semper arcu vel diam auctor condimentum.

John Smith

developer NASA

Great theme. It’s the second I have bought from you & I am very impressed.. I have bought a lot of themes but only ever given two 5 star ratings, both for your items. Your work is the best on themeforest – cheers!!

Samantha Green

buyer

Like the theme design. But the biggest thanks for user support. This is a very important, if not the most important indicator. We will recommend!

Rob Smith

designer

I just think is versatile enough. As always, there are better and worst, but I feel satisfied with the product. they are giving what you see in the demo and is a great solution for websites. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vehicula aliquam eros a tempus. Aenean sodales dictum augue, in faucibus nisi sollicitudin eu. Quisque et urna lacus, quis aliquam purus. Nulla semper arcu vel diam auctor condimentum.

John Smith

developer NASA

Great theme. It’s the second I have bought from you & I am very impressed.. I have bought a lot of themes but only ever given two 5 star ratings, both for your items. Your work is the best on themeforest – cheers!!

Samantha Green

buyer

Like the theme design. But the biggest thanks for user support. This is a very important, if not the most important indicator. We will recommend!

Rob Smith

designer

I just think is versatile enough. As always, there are better and worst, but I feel satisfied with the product. they are giving what you see in the demo and is a great solution for websites. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vehicula aliquam eros a tempus. Aenean sodales dictum augue, in faucibus nisi sollicitudin eu. Quisque et urna lacus, quis aliquam purus. Nulla semper arcu vel diam auctor condimentum.

John Smith

developer NASA

Great theme. It’s the second I have bought from you & I am very impressed.. I have bought a lot of themes but only ever given two 5 star ratings, both for your items. Your work is the best on themeforest – cheers!!

Samantha Green

buyer

Like the theme design. But the biggest thanks for user support. This is a very important, if not the most important indicator. We will recommend!

Rob Smith

designer

I just think is versatile enough. As always, there are better and worst, but I feel satisfied with the product. they are giving what you see in the demo and is a great solution for websites. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vehicula aliquam eros a tempus. Aenean sodales dictum augue, in faucibus nisi sollicitudin eu. Quisque et urna lacus, quis aliquam purus. Nulla semper arcu vel diam auctor condimentum.

John Smith

developer NASA

Great theme. It’s the second I have bought from you & I am very impressed.. I have bought a lot of themes but only ever given two 5 star ratings, both for your items. Your work is the best on themeforest – cheers!!

Samantha Green

buyer

Like the theme design. But the biggest thanks for user support. This is a very important, if not the most important indicator. We will recommend!

Rob Smith

designer

Menu